Gebedspunten (week 11)

Gebedspunten (week 11)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Syrië: Bid voor christelijk onderwijs in Syrië.
  • Dank God voor de wonderen en zegeningen die Hij ook in deze tijd doet.
  • Bid voor uw naaste die angst, ziekte of pijn heeft.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow