Gebedspunten (week 17)

Gebedspunten (week 17)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de patiënten van het coronavirus.
  • uw medemens die wel eens alleen zou kunnen zijn.
  • dank voor de goede zorg die we hier in Nederland hebben.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow