Gebedspunten (week 16)

Gebedspunten (week 16)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de zieken die wereldwijd getroffen worden, opdat ze op God vertrouwen.
  • de verzorgers die de het moeilijk hebben nu ze zo veel meemaken.
  • de nabestaanden die soms geen afscheid kunnen nemen van overledenen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow