Gebedspunten (week 18)

Gebedspunten (week 18)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de Koning en zijn gezin, opdat hij met wijsheid zijn werk kan doen.
  • de mensen in uw omgeving die verdriet hebben i.v.m. ziekte, depressies of rouw.
  • Dank voor de lente en dat we hiervan kunnen genieten.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow