Gebedspunten (week 19)

Gebedspunten (week 19)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Colombia: bid voor de jeugdleiders die daar bedreigd worden omdat ze voor hun geloof uitkomen.
  • Nederland: bid voor de zieken van corona en dank voor de goede zorg die we hier hebben.
  • Dank God voor zijn leiding die we mogen ervaren.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow