Gebedspunten (week 23)

Gebedspunten (week 23)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Nederland en de wereld, dat ieder dit weekend de aanwezigheid van de Heilige Geest mag gedenken en vieren.
  • de mensen die niet in vrijheid hun geloof mogen beleven.
  • De psalmist dankte en loofde God voor wat Hij had gedaan in benarde tijden. Dankt u ook voor zulke situaties en looft u God daar dan ook voor? Hoe lastig dit misschien is, met de psalmen geeft God via de Bijbel richting aan ons leven.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow