Gebedspunten (week 27)

Gebedspunten (week 27)

Wilt u komende week bidden voor:

de mensen die eenzaam zijn, opdat ze bezoek krijgen/
de mensen die opgenomen zijn in een inrichting.
Dank God dat wij welkom zijn bij Hem.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow