Gebedspunten (week 30)

Gebedspunten (week 30)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die in rouw zijn over het verlies van een naaste.
  • Brunei: Bid voor de kerk en de jonge gelovigen opdat ze omringt worden door inspirerende mensen.
  • dank voor de zegeningen die we hier in Nederland mogen kennen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow