Gebedspunten (week 34)

Gebedspunten (week 34)

Wilt u komende week bidden voor:

  • wijsheid voor de regering opdat ze de juiste besluiten nemen.
  • Dank voor Opendoors en dat ze ook Microkredieten geven om zo hoop te geven voor mensen in Kameroen.
  • Geloof! Dat God u geschapen heeft en dat hij het beste met u voor heeft!

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow