Gebedspunten (week 37)

Gebedspunten (week 37)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die door corona getroffen zijn.
  • Irak: Bid dat God hier Zijn licht laat schijnen zodat men Jezus erkend als zoon van God.
  • Dank God voor de schepping en dat wij hier zorg voor mogen dragen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow