Gebedspunten (week 38)

Gebedspunten (week 38)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Congo: bid voor Georgine en haar kinderen die er alleen voor staan nu haar man en hun vader omgebracht is.
  • Griekenland: bid voor de vluchtelingen die daar tussen hoop en vrees leven.
  • Dank God voor de Bijbel waaruit we elke dag weer meer over hem kunnen leren en waardoor Hij tot je kan spreken.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow