Gebedspunten (week 40)

Gebedspunten (week 40)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Indonesië: Bid voor Alvaro en Trinity, die ernstig gewond raakten bij een bomaanslag op hun kerk.
  • Bid voor de zieken in uw omgeving die thuis zitten of in het ziekenhuis.
  • Dank God voor wie we zijn, en bid voor wijsheid en inzicht.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow