Gebedspunten (week 45)

Gebedspunten (week 45)

Wilt u komende week bidden voor:

  • uw naaste die misschien eenzaam is of verbitterd.
  • Dank voor de welvaart die we in Nederland hebben.
  • Loof God voor Zijn omzien naar ons en dat we met het Joodse volk bij Hem mogen horen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow