Gebedspunten (week 47)

Gebedspunten (week 47)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Bid voor de mensen die het erg krap hebben, bijvoorbeeld chauffeurs van taxi’s waar veel minder mensen gebruik van maken.
  • Dank God voor het feit dat we altijd bij hem kunnen komen en dat Hij er altijd voor ons is.
  • Loof God voor de schoonheid en het vernuft van de schepping, zoals bijvoorbeeld uw oog waarmee u nu deze zin leest.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow