Gebedspunten (week 48)

Gebedspunten (week 48)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Centraal Azië: Dank de Here God voor de socialemediaprojecten in verschillende landen in deze regio. Het is door de coronacrisis voor veel gelovigen onmogelijk geworden om elkaar op te zoeken. Juist daarom is Open Doors gestart met online projecten. “Ik was erg verdrietig dat ik alleen thuis zat, ik wist niet voor hoe lang”, deelt een gelovige. Zij kijkt nu online naar christelijke films.
  • Nederland: Bid voor elkaar, voor de mensen die niet zo snel om hulp vragen maar soms met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow