Gebedspunten (week 52)

Gebedspunten (week 52)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die echt niet uit luxe naar Europa vluchten.
  • uw naaste die eenzaam kan zijn in deze tijd.
  • Dank voor Gods aanwezigheid in ons leven, al zien we dat niet altijd.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow