Gebedspunten (week 2)

Gebedspunten (week 2)

Wilt u komende week bidden voor:

  • buurtgenoten met psychische klachten, opdat ze verlichting mogen ervaren.
  • Dank voor de getuigenissen die er wel degelijk zijn en geef ze door!
  • Loof God voor de jaargetijden en dat we alweer richting de lente gaan.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow