Gebedspunten (week 5)

Gebedspunten (week 5)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de eenzame mensen, dat zij in deze tijd wat aandacht van hun naasten krijgen.
  • de mensen die geen toegang tot een vaccin hebben, opdat zij de moed er in houden.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow