Gebedspunten (week 13)

Gebedspunten (week 13)

Wilt u komende week bidden voor:

  • uw naaste in de buurt de het moeilijk heeft.
  • Dank God voor de welvaart hier in Nederland al zien we dat soms zelf niet.
  • Loof God voor het feit dat we bij Hem mogen horen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow