Gebedspunten (week 15)

Gebedspunten (week 15)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de jongeren die het moeilijk hebben in deze tijd.
  • de formatie, opdat we een stabiele wijze regering krijgen.
  • de zieken in het dorp.
  • de mensen die eenzaam zijn.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow