Gebedspunten (week 19)

Gebedspunten (week 19)

Wilt u komende week bidden voor:

  • Theo en Jinke, dat hun werk in Zuid-Afrika gezegend wordt.
  • Dank voor de lente, een prachtige tijd van het jaar.
  • Loof God voor het feit dat wij bij Hem mogen horen dankzij het werk van Jezus.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow