Gebedspunten (week 21)

Gebedspunten (week 21)

Wilt u komende week bidden voor:

  • vrede in het Midden-Oosten en wijsheid voor de partijen.
  • de zieken die bij u op de buurt wonen.
  • Loof God voor het werk van de Heilige Geest die ook de Helper genoemd wordt.
  • Dank voor de rijke zegen die we hebben, als we gezond zijn.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow