Gebedspunten (week 27)

Gebedspunten (week 27)

Wilt u komende week bidden voor:

  • het Joodse volk, opdat ze rust mogen krijgen in de regio.
  • het vinden van een jeugdwerker voor onze gemeente.
  • Dank dat er weer gezongen mag worden in de kerk.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow