Gebedspunten (week 31)

Gebedspunten (week 31)

Wilt u komende week bidden voor:

  • vreedzaamheid en verdraagzaamheid onder mensen onderling als je medemens iets anders gelooft of kiest dan jij.
  • Gods troost en nabijheid voor hen die verdriet hebben of ziek zijn.
  • een veilige thuiskomst voor hen die op vakantie zijn.
  • Gods zegen en kracht voor hen die werkzaam zijn in “de wijngaard” van Kollumerzwaag.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow