Gebedspunten (week 35)

Gebedspunten (week 35)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de zieken in uw directe omgeving.
  • de radicale strijders in de wereld die door duistere krachten misleid worden.
  • Dank God voor de welvaart in Nederland en dat we anderen hiermee kunnen helpen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow