Gebedspunten (week 36)

Gebedspunten (week 36)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de vluchtelingen die op plekken terecht komen waar ze erg ongelukkig zijn.
  • de ontwikkelingen bij Het Lichtpunt opdat het werk nog lang door mag blijven gaan.
  • Dank God voor het feit dat wij bij Zijn koninkrijk mogen horen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow