Gebedspunten (week 38)

Gebedspunten (week 38)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die problemen hebben met verslaving of angsten.
  • Dank God dat Jezus op aarde gekomen is om ons te bevrijden van deze dingen.
  • Bid dat deze mensen inzien ze een beroep op God kunnen doen voor hulp.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow