Gebedspunten (week 39)

Gebedspunten (week 39)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die eenzaam zijn en drink eens een bakje koffie met hen.
  • Dank voor de welvaart die we hier hebben en help een ander er mee.
  • Loof God voor de wonderlijke schepping en dat wij daarop mogen passen
  • Dank voor de bijbel die de ontwikkelingen van vandaag de dag reeds voorzegd.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow