Gebedspunten (week 44)

Gebedspunten (week 44)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de gemeente, opdat we mogen getuigen van ‘het goud’ dat we in handen hebben.
  • de vluchtelingen die hier een schuilplaats zoeken.
  • Dank God voor de zegen die we mogen ervaren vanuit een goede relatie met Hem.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow