Gebedspunten (week 45)

Gebedspunten (week 45)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de vluchtelingen die, evengoed als wij, mens zijn. Opdat we hulp bieden, hoe dan ook.
  • Loof God voor de schoonheid van de schepping. Ook de herfst is getuige met de bladeren die weer zorgen voor voeding in de bodem.
  • Dank voor de welvaart hier, en dat we God mogen leren kennen door de bijbel.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow