Gebedspunten (week 46)

Gebedspunten (week 46)

Wilt u komende week bidden voor:

  • onze samenleving opdat er geen tweespalt komt in deze gespannen tijd.
  • Prijs God voor de schoonheid van een paddenstoel die we nu weer veel zien.
  • Dank God voor het feit dat we de bijbel hebben, een boek niet vergelijkbaar met andere boeken geschreven door vele schrijvers over vele jaren en geïnspireerd door God om Hem te leren kennen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow