Gebedspunten (week 47)

Gebedspunten (week 47)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de spanningen die in de samenleving ontstaan, opdat er rust komt.
  • elkaar, opdat we een voorbeeld mogen zijn voor onze omgeving.
  • Wilt u God danken voor het feit dat we bij Hem kunnen en mogen horen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow