Gebedspunten (week 50)

Gebedspunten (week 50)

Wilt u komende week bidden voor:

  • elkaar, opdat we de ontwikkelingen in de wereld kunnen plaatsen en daar angst voor hebben.
  • de mensen die op de vlucht zijn terwijl ze liever thuis waren.
  • Wilt u danken voor de schoonheid van de schepping en God daar de eer voor geven?

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow