Gebedspunten (week 52)

Gebedspunten (week 52)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de vluchtelingen die huis en haard verlaten voor een beter leven.
  • barmhartigheid van ons om oog voor de naaste te hebben.
  • Dank God voor het feit dat Hij ons wilde redden en ons een kans geeft om bij Hem te horen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow