Gebedspunten (week 2)

Gebedspunten (week 2)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die eenzaam zijn, en breng ze eens een bezoek.
  • onze gemeente nu we op zoek zijn naar een andere voorganger.
  • Dank voor de regering dat ze er uit zijn met de formatie

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow