Gebedspunten (week 5)

Gebedspunten (week 5)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die van huis en haard verdreven zijn, opdat ze een nieuw thuis en rust mogen ervaren.
  • onze gemeente, opdat we een hechte gemeente mogen zijn die tot zegen van de omgeving is.
  • Dank dat we bij God mogen horen, de God die alles wat we kennen geschapen heeft of ons daarvoor talenten gegeven heeft om het te maken.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow