Gebedspunten (week 6)

Gebedspunten (week 6)

Wilt u komende week bidden voor:

de gemeente, nu we in deze moeilijke crisis zitten.
de mensen die in het buitenland zendingswerk doen en anderen helpen.
Loof God voor de wonderen die gebeuren bid dat we ze herkennen en met elkaar delen om elkaar op te bouwen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow