Gebedspunten (week 7)

Gebedspunten (week 7)

Wilt u komende week bidden voor:

  • uw naasten (in de buurt) die Hem niet kennen of een vertekend beeld hebben van God.
  • Dank God voor Zijn plan met de wereld en dat we bij Hem kunnen horen.
  • Loof God voor de schoonheid van de schepping nu de zon wat sterker wordt en de natuur alweer iets ontluikt (dankzij de werking van de zon, de baan en draaiing van de aarde).

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow