Gebedspunten (week 11)

Gebedspunten (week 11)

Wilt u komende week bidden voor:

de gemeente, opdat we voor de komende tijd weer nieuwe ambtsdragers mogen krijgen.
de wereldvrede die steeds onzekerder wordt.
Dank God dat wij bij Hem mogen horen en onderdeel mogen zijn van Zijn plan met de wereld en op Hem kunnen vertrouwen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow