Gebedspunten (week 13)

Gebedspunten (week 13)

Wilt u komende week bidden voor:

  • onze gemeente, opdat we weer ambtsdragers krijgen op de vacante plekken.
  • Oekraïne, opdat de mensen daar snel weer vrede mogen krijgen.
  • elkaar, opdat we gesteund mogen worden door Gods woord en elkaar ook bemoedigen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow