Gebedspunten (week 12)

Gebedspunten (week 12)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de zieken die niet geholpen kunnen worden door drukte bij de behandelaars.
  • de vrede in Oekraïne en de vele slachtoffers die daar vallen.
  • Dank God voor uw zegeningen die u hebt ontvangen.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow