Gebedspunten (week 17)

Gebedspunten (week 17)

Zoals het Onze Vader kunnen we elk gebed opbouwen uit lofprijzing, danken en bidden:

  • Bid voor nieuwe ambtsdragers zodat de huidige met een gerust hart kunnen stoppen.
  • Loof God voor de geweldige schepping die, nu in de lente, weer helemaal op gang komt.
  • Dank God voor uw zegeningen die u soms niet eens meer ziet.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow