Gebedspunten (week 19)

Gebedspunten (week 19)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen die opstaan om getuige van God te zijn.
  • uw naaste, zie naar elkaar om en heb oog voor de schepping.
  • Dank voor de bijbel waarin je God kunt leren kennen en waardoor God tot je kan spreken.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow