Gebedspunten (week 20)

Gebedspunten (week 20)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de zieken die thuis zijn of in het ziekenhuis liggen
  • de mensen die het even niet meer aankunnen
  • de gemeente, nu we op zoek zijn naar een nieuwe voorganger en ambtsdragers

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow