Gebedspunten (week 21)

Gebedspunten (week 21)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de mensen in uw omgeving die het moeilijk hebben , financieel maar ook in de samenleving.
  • het Joodse volk dat zich soms in de steek gelaten voelt.
  • Dank voor de kerkelijk gemeente en dat we nu samen verder gaan.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow