Gebedspunten (week 22)

Gebedspunten (week 22)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de voorbereidingen op het Pinksterfeest in Veenklooster en ook bij Opwekking.
  • de mensen die eenzaam zijn.
  • de mensen die angstig of bang zijn, we mogen weten dat Jezus op aarde gekomen is om ons daarvan te kunnen bevrijden.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow