Gebedspunten (week 23)

Gebedspunten (week 23)

Wilt u komende week bidden voor:

  • het Pinksterfeest dat gehouden wordt op diverse plaatsen maar ook in ons hart.
  • mensen die een getuigenis hebben te vertellen maar eerst een drempel over moeten.
  • Danken voor alle voorspoed en zegen die we in Nederland hebben.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow