Gebedspunten (week 26)

Gebedspunten (week 26)

Wilt u komende week bidden voor:

  • onze kerkelijke gemeente, nu we op zoek gaan naar een andere voorganger.
  • Dank voor het werk van onze ds. Strietman die jaren trouw zijn werk heeft verricht.
  • Loof God voor Zijn liefde en trouw en Zijn aandacht voor ons.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow