Gebedspunten (week 27)

Gebedspunten (week 27)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de samenleving; opdat we rust bewaren, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren.
  • vrede in de wereld al weten we dat het niet altijd rustig zal zijn.
  • Dank God voor deze gemeente, en dat wij de Bijbel hebben voor onderricht.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow