Gebedspunten (week 30)

Gebedspunten (week 30)

Wilt u komende week bidden voor:

  • de volkeren waar steeds meer onvrede en onrust ontstaat.
  • Dank God voor onze zegeningen in dit land.
  • Loof God voor de schoonheid van de schepping en onze bijzondere positie daarin.

Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan ons door. 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow